Zakres działalności dziecięcego gabinetu neurologicznego

 W swoim gabinecie neurologicznym wykonuję:

 • badanie neurologiczne
 • ocenę neurorozwojową wcześniaków i niemowląt
 • diagnostykę
 • leczenie zaburzeń neurologicznych dzieci i młodzieży:
  • ból głowy
  • padaczka
  • omdlenia
  • choroby nerwowo-mięśniowe (np. Dystrofia Mięśniowa)
  • migrena
  • ocenę rozwojową wcześniaków, niemowląt i dzieci
 • badanie przewodzenia w nerwach ruchowych i czuciowych
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • zaburzeń rozwojowych u noworodków, niemowląt, małych dzieci i młodzieży,
 • neurologiczne badanie wcześniaków, niemowląt i małych dzieci
 • zaburzeń czynności ruchowych,
 • porażeń mózgowych i różnorodnych zespołów porażennych,
 • przebyte urazy układu nerwowego uszkodzenia nerwów obwodowych (np. porażenie nerwu twarzowego, splotu barkowego)
 • drgawki gorączkowe, napady afektywnego bezdechu
 • opóźnienie rozwoju mowy, sprawności intelektualnej
 • wrodzone uszkodzenia układy nerwowego (wady rozwojowe mózgu i naczyń mózgowych) w tym przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • choroby genetyczne uwarunkowane (dzieci z zespołem Downa, Zespół Turnera i inne)
 • choroby metaboliczne
 • zaburzenia emocjonalne, trudności szkolne

Jako doświadczony neurolog dziecięcy wszystkim rodzicom udzielam porad, w jaki sposób mogą samodzielnie rehabilitować dzieci. Uważam, że dobry neurolog powinien tak poinstruować dorosłych, aby sami mogli rehabilitować swoje dzieci.

W moim gabinecie neurologicznym przyjmuję najmłodszych pacjentów, u których wykryto choroby układu nerwowego, jak również dzieci skierowane na konsultacje medyczne w celu wykonania profesjonalnej diagnozy neurologicznej.

Mama z dzieckiemPediatra i dzieckouśmiechnięte dzieckoDziecko u pediatry